Dovoljenje za naselitev ali doselitev tujerodnih prosto živečih vrst

Za naselitev rastlin in živali prosto živečih vrst je treba predhodno pridobiti dovoljenje.

Vlogi je treba priložiti tudi poročilo o presoji tveganja za naravo, ki ga lahko izdela le pooblaščena oseba.

O nameravani doselitvi tujerodnih prosto živečih vrst je treba pisno obvestiti Agencijo Republike Slovenije za okolje in vlogi priložiti ugotovitve izvedenega postopka presoje tveganja za naravo.

Pristojni organ presoja tveganje doselitve in naselitve tujerodnih vrst za naravo in na podlagi ugotovitev izda ali zavrne izdajo dovoljenja za naselitev ali doselitev tujerodnih vrst.

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za okolje in prostor
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 20. 11. 2019