Dovoljenje za zadrževanje živali v ujetništvu z namenom prikazovanja javnosti

Za zadrževanje živali v ujetništvu z namenom prikazovanja javnosti v živalskem vrtu ali živalskemu vrtu je treba pridobiti dovoljenje pristojnega organa.

Za pridobitev dovoljenja za zadrževanje živali v ujetništvu z namenom prikazovanja javnosti v živalskem vrtu mora vložnik zadostiti ustreznim pogojem, in sicer mora sodelovati pri specifičnih raziskavah, spodbujati izobraževanje in ozaveščanje javnosti v zvezi z ohranjanjem biotske raznovrstnosti, zagotavljati ustrezne bivalne razmere in ustrezno oskrbo za živali, vzdrževati visok standard zadrževanja, preprečiti pobeg živali in voditi evidenco o vseh živalih v živalskem vrtu.

Za pridobitev dovoljenja za zadrževanje živali v ujetništvu z namenom prikazovanja javnosti v živalskemu vrtu podobnem prostoru je potrebno izpolnjevanje predhodno navedenih pogojev, razen sodelovanja pri raziskavah.

Dovoljenje se pridobi na podlagi vloge za pridobitev dovoljenja. Glede na vrsto prikazovalnega prostora se vloži:

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za okolje in prostor

Druge aktivnosti

Dovoljenje za prikazovanje živali v živalskem vrtu se izda za obdobje največ desetih let.

Dovoljenje za prikazovanje živali v živalskemu vrtu podobnem prostoru se izda za obdobje največ petih let.

Fizična ali pravna oseba, ki že ima dovoljenje za prikazovanje živali v živalskem vrtu oziroma, za prikazovanje živali v živalskemu vrtu podobnem prostoru in želi po izteku veljavnosti dovoljenja še prikazovati živali, mora vložiti novo vlogo najmanj tri mesece pred iztekom njihove veljavnosti.

Termin obnove: 10 let

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 20. 11. 2019