Javno pooblastilo za opravljanje presoje tveganja za naravo

Presoja tveganja za naravo se lahko izvaja le ob predhodni pridobitvi pooblastila. 

Pooblastilo se pridobi na podlagi vloge za pridobitev pooblastila.

Pooblastilo se pridobi za določene rastlinske ali živalske vrste, za katere se bo opravljala presoja tveganja za naravo. Pooblastilo se lahko pridobi za izvajanje presoje tveganja za naslednje skupine:

 • kopenski sesalci,
 • morski sesalci,
 • ptiči,
 • dvoživke in plazilci,
 • sladkovodne ribe,
 • morske ribe,
 • žuželke,
 • ostali kopenski nevretenčarji,
 • ostali morski nevretenčarji,
 • ostali sladkovodni nevretenčarji,
 • praprotnice in semenke,
 • mahovi,
 • sladkovodne alge,
 • morske alge,
 • glive,
 • bakterije.

Za pridobitev pooblastila je treba imeti vsaj eno odgovorno osebo za izvedbo presoje tveganja.

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

 • Pravno sredstvo: Pritožba
 • Pristojni organ: Ministrstvo za okolje in prostor

Druge aktivnosti

Termin obnove: Pet let

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 17. 02. 2016