Vpis v evidenco označevalcev živali

Ponudnik, ki želi opravljati označevanje živali, mora pri pristojnem organu vložiti pisno vlogo za izdajo odločbe za vpis v evidenco.

Vloga za označevalca živali mora imeti priložena dokazila, da ima predlagatelj ustrezno izobrazbo in veterinarsko licenco. 

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za okolje in prostor
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 20. 11. 2019