Koncesijska pogodba

Koncesija se podeljuje na podlagi javnega razpisa, ki ga razpisuje pristojno ministrstvo.

Rok za prijavo na razpis je najmanj 45 dni od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Javni razpis je uspešen, če je do poteka razpisnega roka predložena vsaj ena veljavna prijava. Prijava je veljavna, če je pravočasna in izpolnjuje vse zahteve javnega razpisa.

Na javnem razpisu se izbere en koncesionar, ki zagotavlja izvajanje storitev javne službe genske banke za celotno obdobje in območje podeljene koncesije.

Pri izboru koncesionarja se upošteva kakovost izvajanja nalog, ki so predmet koncesije, in se izkazuje predvsem z naslednjimi merili:

  • strokovna usposobljenost oseb;
  • oprema in prostori za izvajanje nalog;
  • izkušnje na področju ohranjanja BRŽ;
  • vključenost v mednarodno sodelovanje na področju živalskih genskih virov.

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za okolje in prostor

Druge aktivnosti

Termin obnove: Sedem let

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 17. 02. 2016