Obvestilo: Obveščamo vas, da so se nekateri pogoji poslovanja v času epidemije koronavirusa v RS spremenili.
Več informacij na tej povezavi.

Dovoljenje za ureditev naravne vrednote za ogledovanje in obiskovanje

Za ureditev ogledovanja in obiskovanja naravne vrednote je treba vložiti vlogo za pridobitev dovoljenja. Predlagatelj mora vlogi priložiti tudi dokazilo o lastništvu zemljišč.

V dovoljenju se določijo pogoji, pod katerimi sta ogledovanje in obiskovanje naravne vrednote dovoljeni, in način ureditve ogledovanja in obiskovanja naravne vrednote. 

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za okolje in prostor
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 17. 02. 2016