Dovoljenje za ureditev naravne vrednote za ogledovanje in obiskovanje

Za ureditev ogledovanja in obiskovanja naravne vrednote je treba vložiti vlogo za pridobitev dovoljenja. Predlagatelj mora vlogi priložiti tudi dokazilo o lastništvu zemljišč.

V dovoljenju se določijo pogoji, pod katerimi sta ogledovanje in obiskovanje naravne vrednote dovoljeni, in način ureditve ogledovanja in obiskovanja naravne vrednote. 

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za okolje in prostor
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 17. 02. 2016