Pogodba o skrbništvu naravne vrednote

Ministrstvo ali pristojni organ lokalne skupnosti izbere skrbnika naravne vrednote po postopku javnega naročanja.

Pogodba o skrbništvu mora vsebovati najmanj naravno vrednoto oziroma zemljišče na zavarovanem območju, ki je predmet skrbništva, podrobnejše pogoje o usposobljenosti za opravljanje skrbništva, naloge skrbništva in trajanje skrbništva.

Seznam dejavnosti

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 25. 03. 2015