Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Dovoljenje za usposabljanje

Izvajalec usposabljanja mora za izvajanje usposabljanj pomorščakov pridobiti dovoljenje za usposabljanje.

Izvajalec usposabljanja vloži vlogo na pristojni organ. Vloga mora vsebovati:

 • navedbo pooblastila ali potrdila, za pridobitev katerega bo usposabljal;
 • seznam predavateljev za posamezno usposabljanje in dokazila o njihovi usposobljenosti;
 • programe usposabljanj v skladu s kodeksom STCW in vzorčnimi programi IMO;
 • število, velikost in opis prostorov z opremo, v katerih se bo izvajalo usposabljanje ali opravljal izpit;
 • opis simulatorjev ter drugih naprav in opreme:
 • navedbo literature in drugega gradiva, ki bo uporabljeno;
 • načrtovana obdobja usposabljanja;
 • dokazilo o sistemu kakovosti;
 • vzorec potrdila o opravljenem usposabljanju;
 • dokazilo o poravnani upravni taksi.

Pristojni organ po administrativnem in vsebinskem pregledu izda dovoljenje za usposabljanje za največ pet let.

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

 • Pravno sredstvo: Pritožba
 • Pristojni organ: Uprava Republike Slovenije za pomorstvo

Druge aktivnosti

Termin obnove: Pet let

Datum zadnje spremembe strani: 05. 09. 2016