Javno pooblastilo za tehnični nadzor

Klasifikacijski zavod opravlja tehnični nadzor na podlagi pridobljenega javnega pooblastila, ki ga pristojni organ izbere na podlagi zbiranja ponudb izmed klasifikacijskih zavodov priznanih v Evropski uniji.

Pooblaščeni klasifikacijski zavod in Republika Slovenija skleneta sporazum, s katerim se podrobneje določijo pristojnosti, naloge in odgovornosti klasifikacijskega zavoda.

Pooblastilo velja za nedoločen čas.

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za infrastrukturo
Datum zadnje spremembe strani: 17. 02. 2016