Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Strokovni izpit za pridobitev naziva pomorski agent

Pomorski agent mora opraviti strokovni izpit za opravljanje pomorskih agencijskih poslov.

Naloge v zvezi z organizacijo in potekom strokovnih izpitov opravlja pooblaščena organizacija, ki jo imenuje Ministrstvo za infrastrukturo.

Strokovni izpit obsega predmete z naslednjo vsebino:

  • osnove pomorskega agencijskega posla,
  • pogodba o izkoriščanju ladij,
  • pomorsko upravno pravo,
  • osnove trgovskega in finančnega poslovanja,
  • osnove angleške pomorske terminologije.

Kandidat, ki želi opraviti strokovni izpit, vloži pisno prijavo pri pooblaščeni organizaciji. K prijavi mora kandidat priložiti dokazila o ustrezni izobrazbi in delovnih izkušnjah.

Strokovni izpit se opravlja pred izpitno komisijo v ustni obliki, in sicer največ eno uro.

Kandidat ima pravico do ugovora, če se se ne strinja z oceno strokovnega izpita.

Kandidatu, ki je opravil strokovni izpit, se izda potrdilo o izpolnjevanju pogojev za pomorskega agenta.

Datum zadnje spremembe strani: 25. 07. 2018