Pooblastilo za izvajanje meritev radioaktivnosti pošiljk odpadnih kovin

Izvajalec meritev radioaktivnosti pošiljk sekundarnih kovinskih surovin mora za to dejavnost imeti pooblastilo pristojnega organa.

Pooblastilo je dokument, s katerim se pravni ali fizični osebi prizna usposobljenost za izvajanje meritev radioaktivnosti pošiljk sekundarnih kovinskih surovin.

Fizična ali pravna oseba, ki želi dobiti pooblastilo za izvajanje meritev radioaktivnosti pošiljk sekundarnih kovinskih surovin, mora vlogi priložiti program meritev.

Pooblastilo za izvajalce meritev radioaktivnosti  pošiljk sekundarnih kovinskih surovin izda pristojni organ za največ dve leti.

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za okolje in prostor

Druge aktivnosti

Termin obnove: Dve leti

Datum zadnje spremembe strani: 17. 02. 2016