Dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti v drugi državi

Izvajalec sevalne dejavnosti, ki je tuja pravna oseba, lahko izvaja to dejavnost  na območju Republike Slovenije tudi, če je pridobil dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti v svoji državi pod pogoji in po postopkih, ki so enakovredni pogojem in postopkom za pridobitev dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti iz Zakona o varstvu pred ionizorajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV).

Izvajalcu sevalne dejavnosti potrdi izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka organ, pristojen za jedrsko varnost, za izvajalce sevalne dejavnosti v zdravstvu in veterini pa organ, pristojen za varstvo pred sevanji.

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za okolje in prostor
Datum zadnje spremembe strani: 29. 03. 2015