Obvestilo: Obveščamo vas, da so se nekateri pogoji poslovanja v času epidemije koronavirusa v RS spremenili.
Več informacij na tej povezavi.

Koncesijska pogodba

Gospodarska javna služba rednega vzdrževanja objektov za varnost plovbe se opravlja na podlagi koncesijske pogodbe.

Na podlagi  najugodnejše vloge pristojni organ izbere kandidata, kateremu izda odločbo o podelitvi koncesije. Po dokončnosti odločbe o podelitvi koncesije se sklene koncesijska pogodba. Naloge koncedenta v postopku podelitve koncesije in v koncesijskem razmerju izvaja Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, razen določenih nalog in odločitev, ki so izrecno v pristojnosti Vlade Republike Slovenije.

S koncesijsko pogodbo se uredijo vsa medsebojna razmerja, tveganja in pogodbene kazni.

Koncesija se podeli za sedem let.

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za infrastrukturo

Druge aktivnosti

Termin obnove: Na sedem let

Datum zadnje spremembe strani: 17. 02. 2016