Koncesija za prenos zemeljskega plina

Za izvajanje gospodarske javne službe operaterja prenosa zemeljskega plina Republika Slovenija kot koncedent podeli koncesijo za celotno območje Republike Slovenije, in sicer za obdobje največ 35 let.

Vlada Republike Slovenije koncesionarju podeli koncesijo za opravljanje gospodarske javne službe, in sicer z odločbo po tej uredbi brez javnega razpisa. Medsebojna razmerja med vlado in koncesionarjem se natančneje uredijo s koncesijsko pogodbo.

Dejavnost operaterja prenosnega sistema lahko izvaja koncesionar, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 

  • ima v lasti prenosni sistem;
  • ima certifikat operaterja prenosnega sistema in
  • je imenovan za operaterja prenosnega sistema.

Seznam dejavnosti

Druge aktivnosti

Termin obnove: 35 let

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 11. 02. 2016