Soglasje lokalne skupnosti (v primeru tržne distribucije)

Za izvajanje distribucije toplote in distribucije drugih energetskih plinov kot tržne distribucije mora distributer predhodno pridobiti soglasje lokalne skupnosti za območje, kjer se bo izvajala tržna distribucija.

Če investitor ne začne z gradnjo distribucijskega sistema v dveh letih po izdaji soglasja, lahko lokalna skupnost soglasje prekliče.

Seznam dejavnosti

Pravne podlage

Datum zadnje spremembe strani: 11. 02. 2016