Izpit za voditelja čolna

Oseba, ki upravlja čoln, mora imeti opravljen izpit za voditelja čolna.

Izpit je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Traja največ 30 minut.

Teoretični del se opravlja ustno in obsega preverjanje znanja iz vsebin:

  • pravila o izogibanju trčenja na morju,
  • pomorski predpisi,
  • osnove navigacije,
  • osnove motoroznanstva,
  • mornarska dela in veščine.

Praktični del izpita pa obsega:

  • pri predmetu pravila o izogibanju trčenja na morju preverjanje znanja iz izogibanja trčenja pri prehitevanju, križanju in nasprotnih kurzih;
  • pri predmetu osnove navigacije določanje položaja čolna, navtične karte, njihovo branje in uporabo, določanje kurza plovbe, merjenje oddaljenosti ter vrste vrvi in njihovo uporabo z vozli.

Kandidat, ki želi opravljati izpit, mora podati pisno prijavo na Upravo Republike Slovenije za pomorstvo, ki določi kandidatu izpitni rok za opravljanje izpita. O opravljenem izpitu kandidat prejme potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna. Potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna izda Uprava Republike Slovenije za pomorstvo z neomejeno veljavnostjo.

Kandidat ima pravico do ugovora, ki ga vloži pisno v roku 24 ur oziroma najkasneje naslednji delovni dan po opravljanju izpita, za katerega se ni strinjal z oceno.

Vloga za pridobitev dovoljenja

Datum zadnje spremembe strani: 17. 02. 2016