Pooblastilo izvedenca medicinske fizike

Pooblastilo izvedenca medicinske fizike lahko pridobi posameznik, ki ima:

 • ustrezno izobrazbo,
 • ustrezne delovne izkušnje,
 • ustrezne strokovne reference in
 • ustrezna znanja o uporabi merilne opreme.

Fizična oseba lahko pridobi pooblastilo izvedenca medicinske fizike na enem ali več naslednjih področij:

 • diagnostična radiologija,
 • radioterapija,
 • nuklearna medicina,
 • varstvo pred sevanji pri radioloških posegih.

Pooblastilo se izda za največ pet let.

Za pridobitev pooblastila iz prejšnjega člena mora kandidat podati vlogo na ministrstvo, pristojno za zdravje. Vloga mora vsebovati:

 • navedbo področja izvedeništva,
 • dokazila o izobrazbi,
 • dokazila o delovnih izkušnjah in
 • strokovne reference na področju izvedeništva.

Vlogo za pridobitev pooblastila ministrstvo, pristojno za zdravje, pošlje v strokovno obravnavo imenovani komisiji.

Pravno varstvo

 • Pravno sredstvo: Pritožba
 • Pristojni organ: Ministrstvo za zdravje
Datum zadnje spremembe strani: 17. 02. 2016