Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Pooblastilo za izvajanje zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev

Pooblastilo zdravniku za izvajanje zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev izda minister, pristojen za zdravje, če zdravnik izpolnjuje predpisane pogoje.

Pooblaščeni zdravnik za izvajanje zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev mora imeti:

  • ustrezno izobrazbo,
  • ustrezne delovne izkušnje,
  • opravljeno ustrezno usposabljanje, ki ga redno obnavlja.

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za zdravje
Datum zadnje spremembe strani: 17. 02. 2016