Odločba o imenovanju izvajalca univerzalne storitve v javnem komunikacijskem omrežju

Izvajalca univerzalne storitve imenuje Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS).

Agencija je odločbe izdala po opravljeni analizi stanja glede posameznih storitev iz nabora univerzalne storitve, postopku javnega posvetovanja in zaključenem postopku javnega razpisa.

Izvajalec univerzalne storitve zagotavljanja in dostopa do univerzalnega imenika in univerzalne službe za dajanje informacij o naročnikih je družba TSmedia, d. o. o.

Izvajalec univerzalne storitve priključitve na javno komunikacijsko omrežje in dostopa do javno dostopnih telefonskih storitev na fiksni  lokaciji, zagotavljanja vzpostavljanja in sprejemanja nacionalnih in mednarodnih klicev ter zagotavljanja javnih telefonskih govorilnic ali drugih dostopovnih točk za javno govorno telefonijo je družba Telekom Slovenije, d. d.

Odločbe se izdajo za obdobje petih let, če ni v zakonu določeno drugače. 

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Upravni spor
  • Pristojni organ: Upravno sodišče Republike Slovenije
Vir: Ministrstvo za javno upravo | Datum zadnje spremembe strani: 14. 09. 2017