Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Radioamatersko dovoljenje

Radioamatersko dovoljenje je odločba Agencije za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS), s katero se podeli pravica do uporabe radijskih frekvenc, predvidenih za radioamatersko in radioamatersko satelitsko storitev.

Radioamatersko dovoljenje vsebuje:

  • podatke o imetniku radioamaterskega dovoljenja,
  • dodeljen klicni znak,
  • razred radioamaterja,
  • čas veljavnosti radioamaterska dovoljenja.

Radioamater mora za pridobitev radioamaterskega dovoljenja vložiti vlogo na AKOS. Po administrativnem in vsebinskem pregledu AKOS izda radioamatersko dovoljenje za obdobje 15 let.

Imetniki radioamaterskih dovoljenj niso zavezanci za letno plačilo AKOS-u za uporabo radijskih frekvenc.

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Upravni spor
  • Pristojni organ: Upravno sodišče Republike Slovenije

Druge aktivnosti

Radioamatersko dovoljenje se praviloma izda za čas veljavnosti 15 let. Radiomatersko dovoljenje se podaljša na predlog imetnika.

Vir: Ministrstvo za javno upravo | Datum zadnje spremembe strani: 06. 08. 2019