Licenca za izdelavo energetskih izkaznic

Ocenjevanje in certificiranje energijskih lastnosti stavb zahteva izkušenost in profesionalno etiko. Izdelavo energetskih izkaznic lahko opravljajo samo neodvisni strokovnjaki, ki imajo pridobljeno licenco.

Vlogo za izdajo licence neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic je treba poslati na naslov pristojnega ministrstva.

Za pridobitev licence za izdelavo energetskih izkaznic mora posameznik imeti ustrezno izobrazbo, ustrezne delovne izkušnje in ustrezno usposobljenost.

Hkrati z licenco se neodvisnemu strokovnjaku izda izkaznica neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic.

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Upravni spor
  • Pristojni organ: Ministrstvo za infrastrukturo

Druge aktivnosti

Termin obnove: pet let

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 11. 02. 2016