Licenca za preglede klimatskih sistemov

Za pridobitev licence za izdelavo energetskih izkaznic mora posameznik imeti ustrezno izobrazbo, ustrezne delovne izkušnje in ustrezno usposobljenost.

Kandidat je dolžan vložiti vlogo za izdajo licence neodvisnega strokovnjaka za izvajanje rednih pregledov klimatskih sistemov na pristojno ministrstvo.

Hkrati z licenco se neodvisnemu strokovnjaku izda izkaznica neodvisnega strokovnjaka za redne preglede klimatskih sistemov.

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Upravni spor
  • Pristojni organ: Ministrstvo za infrastrukturo

Druge aktivnosti

Termin obnove: Pet let

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 11. 02. 2016