Izbor študentskih domov za dodelitev subvencij

Subvencije za bivanje študentov se dodelijo javnim in zasebnim zavodom, drugim pravnim osebam, registriranim za dejavnost študentskih domov (v nadaljevanju: študentski domovi), prek njih pa tudi zasebnikom, lastnikom sob (v nadaljevanju: zasebniki), ki sprejemajo študente v skladu z določili Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov.

Za zasebnike iz prejšnjega odstavka se štejejo fizične osebe, ki niso samostojni podjetniki, so lastniki nastanitvenih zmogljivosti in za subvencionirano bivanje ponujajo do šest ležišč.

Javni razpis za zasebnike objavijo študentski domovi.

Subvencije se dodelijo za študente, ki izpolnjujejo pogoje in merila, predpisane v Pravilniku o subvencioniranju bivanja študentov, za subvencioniranje bivanja in s študentskim domom sklenejo nastanitveno pogodbo.

Pristojni organ dodeljuje študentskim domovom subvencije za bivanje študentov na podlagi javnega razpisa v skladu s finančnimi predpisi.

Razpis za izbiro študentskih domov se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije najpozneje do 15. februarja za prihodnje študijsko leto.

Na razpis za izbiro študentskih domov se lahko prijavijo študentski domovi, ki za subvencionirano bivanje ponujajo minimalno predpisano število ležišč.

Prijava na razpis mora vsebovati natančne podatke o:

  • vseh bivalnih zmogljivostih v študentskem domu in pri zasebnikih;
  • ceni bivanja v študentskem domu in pri zasebnikih;
  • pravilih za vselitev v študentski dom in
  • druge podatke, določene z razpisom.

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Datum zadnje spremembe strani: 11. 02. 2016