Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Vpis v razvid zasebnih visokošolskih učiteljev

Posameznik mora biti vpisan v razvid visokošolskih učiteljev, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo.

Vpis v razvid se opravi na podlagi pisne vloge visokošolskega učitelja.

Za vpis v razvid mora posameznik izpolnjevati naslednje pogoje:

  • je izvoljen v naziv visokošolski učitelj;
  • ni v delovnem razmerju;
  • mu ni s pravnomočno odločbo pristojnega organa odvzeto dovoljenje za opravljanje dejavnosti.

V razvid se lahko vpišejo tudi samostojni kulturni delavci, zasebni raziskovalci in druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost kot zasebniki, če so izvoljeni v naziv visokošolskega učitelja.

 

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Datum zadnje spremembe strani: 28. 01. 2020