Vpis v evidenco zbiralcev odpadkov

Zbiralec lahko zbira odpadke, ko ima potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov. Evidenco zbiralcev odpadkov vodi Ministrstvo za okolje in prostor.

Vloga za vpis v evidenco se vloži pisno ali elektronsko na obrazcu na Agencijo Republike Slovenije za okolje (v nadaljnem besedilu: ARSO). Po administrativni in vsebinski ustreznosti vloge ARSO izda potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov.

V potrdilu o vpisu v evidenco zbiralcev so določeni:

  • klasifikacijske številke odpadkov, ki jih zbiralec zbira;
  • skupna količina odpadkov in skupna količina nevarnih odpadkov, ki jih zbiralec lahko predhodno skladišči v vsakem zbirnem centru glede na njegovo zmogljivost;
  • kraj oziroma kraji zbirnih centrov, vključno s parcelno številko ali številko stavbe in registra nepremičnin.

Zbiralec odpadkov mora vse spremembe podatkov, ki so določene v potrdilu o vpisu v evidenco zbiralcev, prijaviti na Ministrstvo za okolje in prostor z vlogo v 30 dneh od spremembe.

Za pridobitev ustreznega potrdila mora zbiralec razpolagati z enim ali več zbirnimi centri, sredstvi in opremo ter imeti načrt zbiranja odpadkov. 

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za okolje in prostor

Pravne podlage

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 09. 02. 2017