Soglasje agencije glede regulativnega okvirja

Uporabnik sistema je dolžan za uporabo sistema zemeljskega plina plačati omrežnino za pokrivanje upravičenih stroškov operaterjev sistema. Upravičene stroške operaterjev sistema, omrežnino in druge vire za pokrivanje teh stroškov določi operater sistema v regulativnem okviru po predhodnem soglasju agencije.

Zahtevo za izdajo soglasja k regulativnemu okviru mora operater sistema vložiti pri agenciji najkasneje do 15. julija v letu pred prvim letom regulativnega obdobja, na katero se nanaša.

Za določitev regulativnega okvira mora operater sistema pripraviti naložbeni načrt.

Seznam dejavnosti

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 22. 04. 2015