Vpis v evidenco prevoznikov odpadkov

Prevoznik lahko prevaža odpadke, ko ima potrdilo o vpisu v evidenco prevoznikov odpadkov. Evidenco prevoznikov odpadkov vodi Ministrstvo za okolje in prostor.

Vloga za vpis v evidenco se vloži pisno ali elektronsko na obrazcu na Agencijo Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: ARSO). Po administrativni in vsebinski ustreznosti vloge ARSO izda potrdilo o vpisu v evidenco prevoznikov odpadkov.

Evidenca o prevoznikih odpadkov vsebuje:

  • naziv prevoznika,
  • evidenčno številko prevoznika,
  • datum vpisa prevoznika v evidenco in
  • podatek o tem, ali prevoznik prevaža nenevarne ali nevarne odpadke.

Prevoznik mora vsako spremembo prijaviti na Ministrstvo za okolje in prostor z vlogo v 30 dneh od nastale spremembe.

Prevoznik je vpisan v evidenco prevoznikov odpadkov le, če ima licenco za opravljanje prevozov blaga v cestnem prometu.

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za okolje in prostor

Pravne podlage

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 22. 10. 2018