Vpis v evidenco trgovcev z odpadki

Trgovec lahko kupuje in prodaja nenevarne odpadke, če je vpisan v evidenco trgovcev z odpadki. Evidenco trgovcev z odpadki vodi Ministrstvo za okolje in prostor.

Vloga za vpis v evidenco se vloži pisno ali elektronsko na obrazcu na Agencijo Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: ARSO) . Po administrativni in vsebinski ustreznosti vloge ARSO izda potrdilo o vpisu v evidenco trgovcev z odpadki.

Evidenca trgovcev z odpadki vsebuje:

  • splošne podatke trgovca z odpadki,
  • evidenčno številko trgovca z odpadki in
  • datum vpisa trgovca z odpadki v evidenco.

Trgovec z odpadki mora vse spremembe podatkov, ki so določene v potrdilu o vpisu v evidenco trgovcev z odpadki prijaviti na Ministrstvo za okolje in prostor z vlogo v 30 dneh od spremembe.

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za okolje in prostor

Pravne podlage

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 22. 10. 2018