Vpis v evidenco posrednikov

Posrednik lahko ureja obdelavo odpadkov v imenu tretjih oseb, če je vpisan v evidenco posrednikov. Evidenco posrednikov odpadkov vodi Ministrstvo za okolje in prostor.

Vloga za vpis v evidenco se vloži pisno ali elektronsko na obrazcu na Agencijo Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedillu: ARSO) . Po administrativni in vsebinski ustreznosti vloge ARSO izda potrdilo o vpisu v evidenco posrednikov odpadkov.

Evidenca o vpisu posrednikov odpadkov vsebuje:

  • splošne podatke posrednika odpadkov,
  • evidenčno številko posrednika odpadkov in
  • datum vpisa posrednika v evidenco.

Posredovalec odpadkov mora vse spremembe podatkov, ki so določene v potrdilu o vpisu v evidenco posrednikov prijaviti na Ministrstvo za okolje in prostor z vlogo v 30 dneh od spremembe.

Seznam dejavnosti

Pravne podlage

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 22. 10. 2018