Javno pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa

Izvajalec obratovalnega monitoringa mora imeti pridobljeno pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla. 

Izvajalec obratovalnega monitoringa pridobi pooblastilo na podlagi vloge pri Ministrstvu za okolje in prostor. Po administrativnem in vsebinskem pregledu se izda pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla.

Po pridobljenem pooblastilu se izvajalec obratovalnega monitoringa vpiše v evidenco izvajalcev monitoringa. Pooblastilo se izda za dobo največ šestih let.

Za pridobitev pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa je treba imeti akreditacijsko listino. hkrati ne sme biti v stečajnem postopku in pravnomočno obsojen.

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za okolje in prostor

Druge aktivnosti

Pooblastilo se lahko ponovno izda na podlagi vloge vlagatelja.

Termin obnove: Po šestih letih

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 02. 09. 2016