Izbor izvajalcev usposabljanja

Izvajalce usposabljanja izbere Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi javnega poziva k sodelovanju pri izvajanju usposabljanja serviserjev za dobo 10 let.

Kandidat vloži vlogo na javni poziv, ki ji predloži še osnutek programa usposabljanja.

Razmerje med pristojnim organom in izvajalcem usposabljanja se uredi v pogodbi.

Izvajalec usposabljanja je vpisan tudi v evidenco izvajalcev usposabljanja serviserjev, ki jo vodi pristojni organ.

Izvajalec usposabljanja mora razpolagati z ustreznimi prostori in opremo ter imeti ustrezne reference in kader.

Seznam dejavnosti

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 09. 10. 2019