Javno pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda

Za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda je treba pridobiti pooblastilo.

Izvajalec obratovalnega monitoringa pridobi pooblastilo na podlagi vloge pri Ministrstvu za okolje in prostor. Po administrativnem in vsebinskem pregledu se izda pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda.

Vloga za pridobitev pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda mora vsebovati podatke o vlagatelju ter navedbo postopkov in parametrov.

Po pridobljenem pooblastilu se izvajalec obratovalnega monitoringa vpiše v evidenco izvajalcev monitoringa. Pooblastilo se izda za dobo največ šestih let.

Za pridobitev pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda je treba zagotoviti tehnične pogoje.

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za okolje in prostor

Druge aktivnosti

Pooblastilo se lahko ponovno izda na podlagi vloge vlagatelja.

Termin obnove: Po šestih letih

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 18. 02. 2016