Izpit za serviserja opreme, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline ali ozonu škodljive snovi

Serviser mora biti za izvajanje dejavnosti na opremi, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline ali ozonu škodljive snovi, strokovno usposobljen.

Kandidat za serviserja se pred opravljanjem izpita vključi v program usposabljanja, ki je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Po zaključenem programu usposabljanja kandidat pristopi k izpitu. Kandidat se prijavi na  usposabljanje in izpit pri izvajalcu usposabljanja. Rok za prijavo se zaključi najkasneje 10 dni pred opravljenim izpitnim rokom.

Za posamezen program usposabljanja in preverjanja (izpit) je pripravljen izpitni katalog, ki podrobneje določa izpitne vsebine, način izvajanja izpita in njegov obseg (izdelek, storitev, delovni preizkusi), trajanje izpita, merila za ocenjevanje, minimalne pogoje za uspešno opravljen del izpita ter priporočeno literaturo.

Program A - hlajenje/klimatizacija/toplotne črpalke: izpitni katalog,
Program C - protipožarna oprema: izpitni katalog,
Program D - visokonapetostni stikalni mehanizmi: izpitni katalog,
Program E - klimatske naprave v nekaterih motornih vozilih: izpitni katalog,

Do konca 2019 bodo potekala usposabljanja za obnovitev znanj in pridobitev spričeval za nedoločen čas za serviserje, ki so prvič opravljali izpit v letu 2014, ko je bila veljavnost spričeval še 5 let. Serviserji v tem primeru opravijo usposabljanje in izpit samo iz novosti na svojem področju, ki izhajajo iz zakonodaje, sprejete po 1. 1. 2015, v kolikor se prijavijo na izpitni rok, ki je pred potekom veljavnosti spričevala. Izpitni katalogi za obnovitev znanj:

Program A - hlajenje/klimatizacija/toplotne črpalke: obnovitev znanj
Program C - protipožarna oprema: obnovitev znanj
Program D - visokonapetostni stikalni mehanizmi: obnovitev znanj
Program E - klimatske naprave v nekaterih motornih vozilih: izpitni katalog, obnovitev znanj

Vloga za pridobitev dovoljenja

Druge aktivnosti

Termin obnove: Veljavnost spričevala je 5 let. Spričevalo za ravnanje s fluoriranimi toplogrednimi plini in ozonu škodljivimi za eno od dejavnosti in opreme iz 29. člena Uredbe o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snovi nima omejitve veljavnosti

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 07. 10. 2019