Vpis v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitev opreme

Za opravljanje dejavnosti nameščanja, servisiranja, vzdrževanja, popravila ali razgradnje opreme, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline, je potreben vpis v evidenco pooblaščenih podjetij za nameščanje, servisiranje, vzdrževanje, popravilo ali razgradnjo nepremične opreme.

Podjetje opravi vpis v evidenco pooblaščenih podjetij na podlagi vloge, ki jo vloži pri pristojnem organu.

Podjetje lahko odda vlogo za pridobitev potrdila o vpisu v evidenco pooblaščenih podjetij za nepremično:

  • opremo za hlajenje, klimatizacijo in toplotne črpalke;
  • protipožarno opremo.

Po administrativnem in vsebinskem pregledu pristojni organ izda potrdilo o vpisu v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitev nepremične opreme.

Na podlagi potrdila o vpisu pristojni organ vpiše pooblaščeno podjetje v evidenco pooblaščenih podjetij.

Evidenca pooblaščenih podjetij vključuje:

  • identifikacijske podatke o pooblaščenem podjetju,
  • evidenčno številko pooblaščenega podjetja,
  • dejavnost, za katero je podjetje pooblaščeno,
  • podatke o zaposlenih serviserjih s spričevalom.

Za pridobitev potrdila o vpisu mora podjetje zagotoviti tehnične pogoje in zaposlovati pooblaščenega serviserja.

Potrdilo podjetij, ki imajo sedež v članicah EU, je po Uredbi (ES) 517/2014 o fluoriranih toplogrednih plinih priznano v Sloveniji.

Seznam dejavnosti

Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) | Datum zadnje spremembe strani: 09. 10. 2019