Vpis v evidenco proizvajalcev in pridobiteljev opreme

Proizvajalec in pridobitelj morata biti vpisana v evidenco proizvajalcev opreme. Evidenco vodi Ministrstvo za okolje in prostor.

Za vpis v evidenco proizvajalcev in pridobiteljev opreme je treba oddati vlogo za vpis v evidenco na pristojni organ. Po administrativnem in vsebinskem pregledu pristojni organ izda odločbo.

V evidenci proizvajalcev in pridobiteljev opreme se vodijo naslednji podatki:

  • številka iz evidence proizvajalcev in pridobiteljev opreme;
  • podjetje in sedež proizvajalca in pridobitelja odpadne opreme;
  • letna količina opreme, izražena v kilogramih, ki jo daje v promet, po razredih in namenu uporabe;
  • številka načrta ravnanja z odpadno opremo;
  • podjetje in sedež uporabe, ki je nosilec izvajanja načrta ravnanja z odpadno opremo, in
  • datum vpisa v evidenco.

Proizvajalec ali pridobitelj za vse proizvode, ki jih daje v promet v okviru istega razreda oziroma podrazreda opreme, je lahko na podlagi istega načrta ravnanja z odpadno opremo v evidenco proizvajalcev in pridobiteljev opreme vpisan samo enkrat.

Pristojni organ vpiše proizvajalca ali pridobitelja v evidenco proizvajalcev in pridobiteljev opreme za:

  • dobo petih let in
  • določen razred ali več razredov opreme.

Proizvajalec in pridobitelj morata vlogi za vpis v evidenco proizvajalcev in pridobiteljev opreme priložiti načrt ravnanja z odpadno opremo. Proizvajalec ali pridobitelj se lahko vključita v skupni načrt ravnanja z odpadno opremo. V tem primeru lahko vlogo za vpis v evidenco proizvajalcev in pridobiteljev opreme odda nosilec skupnega načrta.

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za okolje in prostor
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 22. 10. 2018