Prenos obveznosti na izvajalca javne službe

Proizvajalec, pridobitelj in končni uporabnik brez predhodnega dobavitelja lahko prenesejo svoje obveznosti v zvezi s prevzemanjem odpadne opreme, njeno ponovno uporabo, obdelavo, recikliranjem, predelavo in obveščanjem javnosti o ravnanju z odpadno opremo le na izvajalca javne službe.

Prenos obveznosti se uredi s pogodbo, na podlagi katere izvajalec javne službe zagotavlja proizvajalcu, pridobitelju ali končnemu uporabniku storitve državne gospodarske javne službe, ki se izvaja kot koncesionirana javna služba.

Območje izvajanja javne službe je celotno območje Republike Slovenije.

Izvajalec javne službe mora izdelati načrt ravnanja z odpadno opremo, imeti urejene zbirne centre in pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje.

Seznam dejavnosti

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 18. 02. 2016