Pooblastilo o nazivu prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo med 500 in 3.000

Za pridobitev pooblastila o nazivu  prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo med 500 in 3.000 mora posameznik izpolnjevati pogoje glede ustrezne starosti, imeti opravljeno usposabljanje in biti v dobrem zdravniškem stanju.

Pooblastilo o nazivu se izda v slovenskem in angleškem jeziku.

Druge aktivnosti

Termin obnove: Pet let

Datum zadnje spremembe strani: 18. 02. 2016