Pooblastilo o nazivu upravitelj stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo med 750 kW in 3.000 kW

Za pridobitev pooblastila o nazivu upravitelj stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo med 750 in 3.000 kW mora posameznik

izpolnjevati pogoje glede ustrezne starosti, imeti opravljeno usposabljanje, imeti ustrezno plovno dobo in biti v dobrem zdravniškem stanju.

Pooblastilo o nazivu se izda v slovenskem in angleškem jeziku.

 

Druge aktivnosti

Termin obnove: Pet let

Datum zadnje spremembe strani: 18. 02. 2016