Pooblastilo o nazivu ladijski električar

Za pridobitev pooblastila o nazivu ladijski električar mora posameznik izpolnjevati pogoje glede ustrezne starosti, imeti opravljeno usposabljanje, imeti ustrezno plovno dobo in biti v dobrem zdravniškem stanju.

Pooblastilo o nazivu se izda v slovenskem in angleškem jeziku.

Druge aktivnosti

Termin obnove: Pet let

Datum zadnje spremembe strani: 18. 02. 2016