Javno pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa hrupa

Za izvajanje obratovalnega monitoringa hrupa je treba pridobiti pooblastilo.

Pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa je treba pridobiti za:

  • ocenjevanje hrupa z meritvami na osnovi standarda SIST ISO 1996-2 v povezavi s standardom SIST ISO 1996-1;
  • ocenjevanje hrupa z modelnim izračunom na podlagi računskih metod in
  • ocenjevanje visoko energijskega impulznega hrupa z meritvami na osnovi standarda ISO 10483 in z modelnim izračunom na podlagi računskih metod na osnovi standarda SIST ISO 1996-1 in v povezavi s tehnično specifikacijo ISO/TS 13474.

Za pridobitev pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa hrupa mora pooblaščenec imeti akreditacijo in merilno opremo.

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za okolje in prostor
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 29. 10. 2019