Licenca za izvajanje dimnikarskih storitev in dimnikarska izkaznica

Vlogi za pridobitev licence za izvajanje dimnikarskih storitev se priloži vloga za izdajo dimnikarske izkaznice.

Dimnikar plača takso in stroške izdelave ter izdaje dimnikarske izkaznice, ki se izda za dobo desetih let.

Minister podrobneje predpiše vsebino vlog za pridobitev licence, izkaznice in obliko, vsebino ter ceno dimnikarske izkaznice.

Vloga za pridobitev dovoljenja

Datum zadnje spremembe strani: 09. 02. 2017