Dovoljenje za učitelja predpisov ali dovoljenje za učitelja vožnje z dokazilom o pridobljeni izobrazbi

Datum zadnje spremembe strani: 06. 09. 2017