Podaljšanje veljavnosti dovoljenja za začasni izvoz/začasni uvoz

Veljavnost dovoljenja za začasni izvoz in dovoljenje za začasni uvoz se lahko podaljša na podlagi vloge za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za začasni izvoz/začasni uvoz, ki jo pravna ali fizična oseba pošlje na:

Ministrstvo za obrambo
Vojkova 55
1000 Ljubljana

ali skenirano po elektronski pošti na e-naslov glavna.pisarna(at)mors.si

Nakazilo plačila:

Račun: 01100-1000315637
Sklic: 11 19119-7111002
Namen plačila: izdaja odločbe o podaljšanju veljavnosti dovoljenja za posamezen posel

Seznam dejavnosti

Datum zadnje spremembe strani: 24. 09. 2019