Globalno dovoljenje za prenos obrambnih proizvodov

Globalno dovoljenje za prenos obrambnih proizvodov pravna ali fizična oseba pridobi na podlagi vloge za izdajo globalnega dovoljenja za prenos obrambnih proizvodov, ki jo pošlje na:

Ministrstvo za obrambo
Vojkova 55
1000 Ljubljana

ali skenirano po elektronski pošti na e-naslov glavna.pisarna(at)mors.si.

Nakazilo plačila:

Račun: 01100-1000315637
Sklic: 11 19119-7111002
Namen plačila: izdaja globalnega dovoljenja za prenos obrambnih proizvodov

Seznam dejavnosti

Datum zadnje spremembe strani: 24. 09. 2019