Certificiranje

Certifikat je dokument, ki potrjuje zanesljivost prejemnika obrambnih proizvodov v Republiki Sloveniji, predvsem njegovo sposobnost, da upošteva izvozne omejitve obrambnih proizvodov, prejetih na podlagi dovoljenja za prenos iz druge države članice EU.

Vlogo za izdajo certifikata za prejemanje obrambnih proizvodov na podlagi splošnega dovoljenja pravna ali fizična oseba pošlje na:

Ministrstvo za obrambo
Vojkova 55
1000 Ljubljana

ali skenirano po elektronski pošti na e-naslov glavna.pisarna(at)mors.si

Nakazilo plačila:
Račun: 01100-1000315637
Sklic: 11 19119-7111002
Namen plačila: izdaja certifikata za prejemanje obrambnih proizvodov

Seznam dejavnosti

Vloga za pridobitev dovoljenja

Datum zadnje spremembe strani: 24. 09. 2019