Službena izkaznica, nadzornik na smučišču

Službena izkaznica je dokument, s katerim oseba izkazuje, da ima pravico opravljati naloge nadzornika na smučišču v skladu z zakonskimi določbami.

Prosilcu se na podlagi vloge in izpolnjevanju pogojev iz drugega odstavka 18. člena ZVSmuč-1 izda službena izkaznica nadzornika na smučišču z veljavnostjo štirih let od opravljenega usposabljanja in preizkusa znanja.

Vloga za pridobitev dovoljenja

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Upravni spor
  • Pristojni organ: Upravno sodišče Republike Slovenije

Druge aktivnosti

Nadzornik se mora vsaka štiri leta udeležiti obdobnega izpopolnjevanja. Izvajalec programa obdobnega izpopolnjevanja izda nadzorniku potrdilo o opravljenem obdobnem izpopolnjevanju. Pristojni organ na podlagi vloge za pridobitev službene izkaznice za nadzornika na smučišču, potrdila o opravljenem obdobnem izpopolnjevanju, ki ne sme biti starejše od enega leta in ob izpolnjevanju pogojev državljanstva, zdravstvene in psihične sposobnosti ter nekaznovanosti, podeli novo službeno izkaznico z veljavnostjo štirih let od opravljenega obdobnega izpopolnjevanja. 

Datum zadnje spremembe strani: 17. 09. 2018