Pripravništvo in strokovni izpit za magistra farmacije

Program strokovnega izpita predpiše minister in obsega:

  • strokovne vsebine poklicnega področja,
  • prva pomoč - organizacija in dajanje pomoči v rednih in izrednih razmerah, razen za doktorje medicine,
  • socialna farmacija za magistre farmacije in farmacevtske tehnike,
  • osnove pravne ureditve s področja zdravstvene dejavnosti ter zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja.

Ministrstvo tekoče vodi seznam pravnih virov in strokovne literature. Seznam je na voljo na sedežu in na spletni strani ministrstva.

Strokovni izpit je usten. Komisija oceni celoten uspeh kandidata na podlagi ocen iz posameznih predmetov. Kandidatu, ki je uspešno opravil strokovni izpit, se izda potrdilo o strokovnem izpitu.

Stroški celotnega strokovnega izpita za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce znašajo 200,00 evrov. Stroški strokovnega izpita iz enega predmeta znašajo 50,00 evrov.

Datum zadnje spremembe strani: 10. 05. 2018