Vpis v imenik vodij del pri IZS

Z vpisom v imenik vodij del pri IZS vlagatelj pridobi poklicni naziv vodja del. V imeniku se vodijo tako aktivni vodje del, kot tudi vodje del v mirovanju.

V imenik se vpisujejo posamezniki, ki imajo pridobljeno najmanj srednješolsko izobrazbo, nato tri leta delovnih izkušenj ter opravljen strokovni izpit. Urejeno zavarovanje in mu ni bilo prepovedano opravljanje poklica. V imenik se vpisujejo tudi posamezniki na podlagi odločbe o priznavanju poklicnih kvalifikacij.

Po opravljenem strokovnem izpitu za vpis v imenik vodij del pri IZS posameznik predloži vlogo na predpisanem obrazcu.

Ko IZS ugotovi, da kandidat izpolnjuje pogoje za vpis, izvede vpis v imenik, mu izda potrdilo o vpisu v imenik, ter dodeli enotna identifikacijska številka, ki se ne spreminja do izbrisa posameznika iz imenika.

Izjema: MIROVANJE POKLICNEGA NAZIVA

Posameznik, ki nima delovnega razmerja z gospodarskim subjektom ali ne opravlja poklic kot samostojni podjetnik posameznik  oziroma nima zagotovljenega zavarovanja se lahko na zahtevo vpiše v imenik pooblaščenih inženirjev. Zbornica na podlagi odločbe v imenik vpiše mirovanje poklicnega naziva.

Stroški vezani na vpis v imenik:

 • pred vpisom v imenik:
  • vpisnina 275,00 EUR
 • po vpisu v imenik:
  • letna pristojbina za vodenje v imeniku v višini 26,00 EUR

Podatki za plačilo:

 • transakcijski račun
  • 03100-1000014228 pri SKB banki 
 • SWIFT:
  • SKBASI2X, IBAN SI56 031001000014228.
  • pri SKB d.d. Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana

Vloga za pridobitev dovoljenja

Pravno varstvo

 • Pravno sredstvo: Pritožba
 • Pristojni organ: Ministrstvo za okolje in prostor
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 29. 05. 2020