Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Vpis v imenik vodij del pri OZS

Z vpisom v imenik Vodij del pri OZS vlagatelj pridobi poklicni naziv vodja del.

V imenik se vpisujejo posamezniki,

 • ki imajo opravljen mojstrski izpit in s tem izpolnjujejo pogoje za mojstra s področja gradbenih dejavnosti ali
 • ki so nosilci obrtnega dovoljenja s področja gradbenih dejavnosti.

Stroški vezani na vpis v imenik:

 • pred vpisom v imenik:
  • vpisnina 275,00 EUR
 • po vpisu v imenik:
  • letna pristojbina za vodenje v imeniku v višini 42,00 EUR

Podatki za plačilo vpisnine:

 • višini 275,00 EUR
 • na transakcijski račun 0201 3025 3606 416
 • sklic 200107

Vloga za pridobitev dovoljenja

Pravno varstvo

 • Pravno sredstvo: Pritožba
 • Pristojni organ: Ministrstvo za okolje in prostor

Pravne podlage

Vir: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije | Datum zadnje spremembe strani: 13. 02. 2020