Okoljevarstveno dovoljenje za odstranjevanje azbesta

Okoljevarstveno dovoljenje za odstranjevanje azbesta se izdaja posebej za odstranjevanje:

  • azbest cementnih izdelkov in ostalih izdelkov;
  • materialov, ki vsebujejo šibko vezani azbest;
  • posameznih vrst materialov, ki vsebujejo azbest.

Okoljevarstveno dovoljenje pridobi izvajalec z ustreznim statusom ter ustrezno registracijo dejavnosti, ki razpolaga z ustrezno varnostno opremo za izpostavljene delavce, razpolaga z napravami in opremo za preprečevanje emisije azbesta v okolje, zagotavlja ustrezen način odstranjevanja azbesta in preprečevanja uhajanja azbesta v okolico, ter razpolaga z opremo za ravnanje z odpadki.

Vloga za okoljevarstveno dovoljenje se vloži pisno ali elektronsko na obrazcu na Agencijo Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: ARSO). Po administrativni in vsebinski ustreznosti vloge ARSO izda okoljevarstveno dovoljenje za odstranjevanje azbesta.

Po pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja se izvajalec obdelave vpiše v evidenco EVIDENCA OSEB, ki imajo okoljevarstveno dovoljenje za ODSTRANJEVANJE AZBESTA iz 6. člena Uredbe o pogojih izvajalcev obdelave po uradni dolžnosti.

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za okolje in prostor

Druge aktivnosti

Okoljevarstveno dovoljenje velja za obdobje 10 let.

Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) | Datum zadnje spremembe strani: 04. 11. 2019